WelZijn & EduCatie MoTivator

Met beide zolen geaard stappen zetten in het NU.
In beeld brengen van personen die gemotiveerd zijn om Welzijn en Educatie in hun dagelijkse leven te bevorderen.